aip save the children

Language:

เบื้องหลังความเร็วที่มาคู่กับความปลอดภัย มีแรงบันดาลใจและเรื่องราวที่น่าค้นหา มาร่วมสนับสนุนองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ไลค์ แชร์ พร้อม “คอมเม้นท์” บอกเราว่า “ฮีโร่กันน็อค” ท่านไหนที่คุณประทับใจที่สุด คอมเม้นไหนโดนใจกรรมการรับรางวัลไปเลย มูลค่ารวมกว่า 15,000บาท

แคมเปญ Helmet Hero ฮีโร่กันน็อค คืออะไร

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก โดยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ และเป็นเด็กๆที่ต้องเสียชีวิตสูงถึง 2,600 คน บาดเจ็บและพิการอีกกว่า 72,000 คนในแต่ละปี ผลสำรวจพบว่าสาเหตุหลักของการไม่สวมหมวกนิรภัย คือการคิดว่าหมวกนิรภัยไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะเดินทางใกล้ๆ ไม่ได้ออกถนนใหญ่ เป็นเรื่องเสียเวลา และหลายครั้งถูกมองว่าไม่เท่

เพื่อเป็นการต่อยอดจากแคมเปญ The 7% Project ในปีที่ผ่านมา ในปี 2558 นี้ องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children จึงได้ริเริ่มแคมเปญ Helmet Hero หรือ ฮีโร่กันน็อค เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าผู้กล้าที่มั่นใจและพร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวความปลอดภัยบนจักรยานยนต์ของตัวเองให้กับผู้อื่น ก้าวออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้จักรยานยนต์ทุกคน

โรงเรียนกันน็อค

นอกจากโครงการรณรงค์ผ่านสื่อแล้ว ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ได้ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ภาคีเครือข่าย และกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการนำร่อง “โรงเรียนกันน็อค” ใน 6 โรงเรียน เพื่อค้นหาคุณครู และนักเรียนที่สวมหมวกนิรภัยเป็นประจำมาเป็นผู้นำในการชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง และคนอื่นๆในชุมชน ให้หันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัย ความสำเร็จจากโครงการนี้จะได้รับการต่อยอดขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไปทั่วกรุงเทพฯ

ภาพรวมโครงการ The 7% Project

ทุกๆวัน มีเด็กในวัยเรียนราว 1.3 ล้านคนที่เดินทางโดยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ แต่กลับมีเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้ก็ตาม

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในแต่ละปี มีเด็กกว่า 2,600 คนเสียชีวิต หรือมากกว่า 7 คนต่อวัน และอีกเกือบ 200 คนต่อวันได้รับบาดเจ็บหรือพิการ หรือกว่า 72,000 คนต่อปี

ความสูญเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการให้เด็กๆที่เดินทางด้วยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

เครือข่ายองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็กและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน นำโดย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการ The 7% Project – เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและพิการทางสมองในเด็ก ด้วยการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กจาก 7% ให้เป็น 60% ทั่วประเทศภายในปี 2560

btn

ร่วมลงชื่อเพื่อบอกว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ต้องการเห็นเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพียงเพราะไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

Sign the pledge and support our campaign to help make roads a safer place for children by ensuring all children wear helmets every time they travel as a passenger on a motorcycle.

infographics_web

FB comment Expand