ภูเก็ต Bike-Week

องค์การช่วยเหลือเด็กรณรงค์สนับสนุนให้เด็กสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ ได้มาออกบูธภายงานภูเก็ตไบค์วีคและมีการลงชื่อสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ
ณ หาดป่าตอง วันที่ 8-10 เมษายน 2016 นอกจากนี้ยังมี ท่านจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการภูเก็ตมาร่วมลงชื่อสนับสนุนรณรงค์ รวมถึงพี่ๆตำรวจในพื้นที่