ประมวลภาพความประทับใจจากงาน คอซอง ขาสั้น กันน็อค

ประมวลภาพความประทับใจจากงาน “คอซอง ขาสั้น กันน็อค”

“คอซอง ขาสั้น กันน็อค” ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พฤกษภาคม 2016