School Activities

โรงเรียนกันน็อค

นอกจากโครงการรณรงค์ผ่านสื่อแล้ว ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ได้ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ภาคีเครื่อข่าย และกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการนำร่อง “โรงเรียนกันน็อค” ใน 6 โรงเรียน เพื่อค้นหาคุณครู และนักเรียนที่สวมหมวกนิรภัยเป็นประจำมาเป็นผู้นำในการชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง และคนอื่นๆในชุมชน ให้หันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัย ความสำเร็จจากโครงการนี้จะได้รับการต่อยอดขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไปทั่วกรุงเทพฯ

DSC_2453 resized

อ่านเรื่อง “บางจาก โรงเรียนนำร่อง” คลิกที่นี่